შეიძინეთ ბილეთი
აირჩიეთ ფილმი და სესია

1. სესიის შერჩევა

თარიღი

სესიის შერჩევა

მილიარდი

 • 15:30
 • 17:40
 • 19:40

მტირალი ქალის წყევლა

 • 10:20
 • 14:50
 • 22:00

ჰელბოი

 • 12:20
 • 16:50
 • 19:20

ჩვენ

 • 13:00
 • 21:40

შაზამ!

 • 11:00
 • 13:40
 • 16:20
 • 19:00
 • 21:50

საოცრებათა პარკი

 • 11:30
 • 13:30
 • 15:30
 • 17:30
 • 19:30
 • 21:30

იზი და ჯადოქარი

 • 11:20

მფრინავი ხალიჩა

 • 11:20
 • 13:20
 • 15:20
 • 17:20